Ska jag kontrollera platsen för nätverksleverantörens närmaste torn?

Ja! Standardantennen kan ta emot signaler inom 170 grader. Om tornet är beläget på motsatt sida av din fastighet än din antenn, kan du behöva uppgradera ditt system genom att lägga till en andra antenn så att du kan få en signal från alla platser.