Installationsguide

Network Booster-installationen är mycket enkel. Följ bara de enkla installationsstegen. Oavsett vilken produkt du köper är installationen densamma för alla produkter.

Följ dessa enkla steg:

Steg 1: Ställ utomhusantennen på den plats där du har den bästa signalen (så högt som möjligt; rikta den till platsen för operatörens basstation).

Steg 2: Använd kabeln för att ansluta utomhusantennen och repeatern.

Steg 3: Anslut inomhusantennen eller väggantennen direkt till repeatern.

Steg 4: Anslut strömförsörjningen. Repeatern ska fungera omedelbart och ge dig en mobilsignal med 5 staplar.

Installationstips:

Om den nuvarande mobilsignalen är 1-2 staplar, kolla hur många staplar du har på en högre plats. Gå till taket och se om det förändras lite. Vi rekommenderade att placera antennen högre (t.ex. 3-5 meter), som visas på bilden nedan.


mobilförstärkare

Viktig!: – Anslut aldrig strömförsörjningen först. Du måste bekräfta att antennen och kabeln är anslutna väl först, annars kan repeatern skadas.