Allmänna Villkor

Kära kunder,

Vi vill informera er om att vi snart kommer att ta kontakt med er angående er senaste beställning. Vi kontrollerar adressen där förstärkaren ska installeras för att säkerställa att den uppfyller era krav.

Tack för ert tålamod.

Som allmän regel:

Observera:

  1. Kunden tar ansvaret för användning av våra signalförstärkare. Om du har några förfrågningar angående produktregistrering och användning kan vi hjälpa dig med råd, men vi tar inte ansvar om signalförstärkare inte är tillåtet i din lokala region.
  2. Vi agerar enligt svenska lagkrav. Alla punkter är legitima och tydliga.

"Smarketa LLC" äger och driver denna onlinebutik. Detta dokument styr din relation med "Smarketa LLC". Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som finns tillgängliga via denna webbplats (“produkterna”) omfattas av följande villkor och meddelanden (“användarvillkoren”). Genom att använda tjänsterna samtycker du till alla användarvillkor, som kan uppdateras av oss då och då. Du bör kontrollera denna sida regelbundet för att lägga märke till alla ändringar som vi kan ha gjort i användarvillkoren.

Åtkomst till denna webbplats är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsterna utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga ifall vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid en särskild tid eller under en särskild period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar eller hela denna webbplats.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy, som anger hur vi ska använda din information, kan hittas här. Genom att använda denna webbplats accepterar du den behandling som beskrivs och garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

Förbud:

Du får inte missbruka denna webbplats. Du kommer inte att: begå eller uppmuntra till ett brott; överföra eller distribuera ett virus, trojan, mask, logikbomber eller annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, i strid med förtroende eller på något sätt stötande eller obscen; hacka in i någon aspekt av tjänsten; korrupta data; orsaka irritation för andra användare; kränka rättigheterna för någon annans äganderätt; skicka oönskat reklam- eller marknadsföringsmaterial, ofta kallad ”skräppost”; eller försöka påverka prestanda eller funktionalitet för alla datorfaciliteter på eller nås via denna webbplats. Överträdelse av denna bestämmelse skulle utgöra ett brott och vårt företag kommer att rapportera alla sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet till dem.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av en Distributed Denial of Service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat skyddat material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något material som publicerats på den eller på en webbplats som är länkad till den.

Intellektuell egendom, programvara och innehåll:

De immateriella rättigheterna i all mjukvara och innehåll (inklusive fotografiska bilder) som görs tillgängliga för dig på eller via denna webbplats förblir vår online-butiks eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls av oss och dess licensgivare. Du får lagra, skriva ut och visa innehållet som levereras enbart för ditt eget personliga bruk. Du har inte tillåtelse att publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, i något format, något av innehållet eller kopiorna av det innehåll som tillhandahålls till dig eller som visas på denna webbplats, och du får inte heller använda något sådant innehåll i samband med något företag eller kommersiellt företag.

Försäljningsvillkor

Genom att göra en beställning erbjuder du att köpa en signal- /mobiltelefon signalförstärkare på och enligt följande villkor. Alla beställningar beror på tillgänglighet och bekräftelse av orderpriset.

Obs! Våra renoverade produkter har redan rabatterade priser, så du kan inte använda kupongkoder för dem.

Sändningstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och med förbehåll för eventuella förseningar till följd av postförseningar eller force majeure som vi inte ansvarar för.

För att avtala med “GSM Förstärkare måste du vara över 18 år och ha ett giltigt kredit- eller betalkort som utfärdats av en bank som är acceptabel för oss. Vårt företag förbehåller sig rätten att vägra all begäran från dig. Om din beställning accepteras kommer vi att informera dig via e-post och vi kommer att bekräfta att beställningen är kontrollerad och mottagen. När du gör en beställning åtar du dig att all information du tillhandahåller oss är sann och korrekt, att du är en auktoriserad användare av kredit- eller betalkortet som används för att göra din beställning och att det finns tillräckligt med medel för att täcka kostnaden för varorna.

Kunden tar ansvar för att kontrollera sitt nätverk, utanför täckningen när han köper produkter. GSM Förstärkare tar inget ansvar om köparen väljer en produkt som inte är berättigad att drivas av användaren.

(a) Vårt kontrakt:

När du gör en beställning får du ett bekräftelsemail som bekräftar mottagandet av din beställning: detta e-postmeddelande kommer endast att vara en bekräftelse och kommer inte att utgöra ett godkännande av din beställning. Ett avtal mellan oss skapas inte förrän vi skickar en bekräftelse via e-post om att de varor du beställt har skickats till dig. Endast de varor som anges i bekräftelsen mailen som skickas vid avsändning tillfället kommer att inkluderas i det upprättade kontraktet.

(b) Prissättning och tillgänglighet:

Samtidigt som vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varor som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om vi inte kan kontakta dig behandlar vi beställningen som annullerad. Om du avbokar och du redan har betalat för varorna får du en full återbetalning.

(c) Betalning:

När vi får din beställning utför vi en standard godkännande kontroll på ditt betalkort för att se till att det finns tillräckliga medel för att genomföra transaktionen. Ditt kort debiteras efter godkännande. Pengarna som erhålls vid debiteringen av ditt kort ska behandlas som en insättning mot värdet på de varor du vill köpa. När varorna har skickats och du har skickats ett bekräftelsemail ska de pengar som betalats som deposition användas som vederlag för värdet på varorna du har köpt enligt listan i bekräftelse mailen.

Länkar till denna webbplats:

Du får lov att länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte, men du får inte lov att upprätta en länk på ett sådant sätt som föreslår någon form av samarbete, godkännande eller förbindelse från vår sida då ingen finns. Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Denna webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av denna webbplats utom hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillståndet att länka utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning om ägande av varumärken, bilder av personligheter och tredje parts upphovsrätt

Förutom där uttryckligen motsatt motsats är alla personer (inklusive deras namn och bilder), varumärken från tredje part och innehåll, tjänster och / eller platser som visas på denna webbplats på inget sätt kopplade, länkade eller anslutna till vår onlinebutik och du bör inte lita om förekomsten av en sådan koppling eller anknytning. Varumärken / namn som visas på denna webbplats ägs av respektive varumärkesägare. När ett varumärke eller varumärke hänvisas till används det enbart för att beskriva eller identifiera produkterna och tjänsterna och är inte på något sätt en påstående om att sådana produkter eller tjänster godkänns av eller ansluts till “GSM Förstärkare“.

Ersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla vår butik och varumärke oskadligr, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och dotterbolag, från alla krav från tredje part, ansvar, skador och / eller kostnader (inklusive, men inte begränsat till, lagliga avgifter) till följd av din användning av denna webbplats eller ditt brott mot användarvillkoren.

Variation

“GSM Förstärkare” ska ha rätten efter eget gottfinnande när som helst och utan föregående meddelande att ändra, ta bort eller ändra tjänsterna och/eller någon sida på denna webbplats.

Invaliditet:

Om någon del av Service Villkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon annan del av service villkoren av alla andra klausuler som kvarstår i full kraft. Så långt det är möjligt där någon klausul/under klausul eller del av en klausul/under klausul kan brytas för att göra den återstående delen giltig, ska klausulen tolkas i enlighet därmed. Alternativt samtycker du till att klausulen ska rättas och tolkas på ett sådant sätt att det liknar den ursprungliga betydelsen av klausulen/under klausulen som är tillåten i lagen.

Klagomål

Vi driver ett klagomålsförfarande som vi kommer att använda för att försöka lösa tvister när de först uppstår. Vänligen meddela oss om du har några klagomål eller kommentarer.

Avstående

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder, har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och rättsmedel i alla andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

Hela avtalet.

Ovanstående användarvillkor utgör parternas hela avtal och ersätter alla föregående och samtidiga avtal mellan dig och “GSM Förstärkare“. Alla undantag från bestämmelserna i användarvillkoren gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av en direktör för vår onlinebutik.