Hur länge ska avståndet mellan de interna och externa antennerna vara?

Avståndet mellan den yttre antennen och boosterenheten bör vara mellan 10-15 meter.