Är mobila boosters säkra?

CE- och RoHS-godkännanden garanterar att produkten inte innehåller några farliga ämnen.